top of page

ändamål

Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att, med stöd av insamlade medel, bidra till nytänkande och vidareutveckling av musiklivet genom utdelning av The PS-L Trust stipendium.

Stipendiet skall ses som uppmuntran för en artist, producent, låtskrivare, journalist, fotograf eller annan som arbetar med musik. Ett eller max tre stipendier delas ut regelbundet. Stipendiet kan bestå av kontanta medel eller annat som passar stipendiaten väl. Valet får gärna både överraska och utbilda vår omgivning, men ska alltid vara präglat av kärlek, värme och medmänsklighet. 

Mottagare av ekonomiskt stöd från stiftelsen skall vara artist, producent, låtskrivare, journalist, fotograf eller annan som arbetar med musik. 

bottom of page